Jaunais centrs ir Saulkrastu novada pašvaldības iestāde, kas izveidota ar mērķi īstenot Saulkrastu novada domes funkcijas sporta darba organizācijā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā un attīstībā, kā arī uzlabot pašvaldības bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu ar bērniem, jaunatni un ģimenēm.

Saulkrastu sporta un ģimeņu centru vadīs Aiva Aparjode
Vadītājas vietnieks Atis Heinols
Projektu vadītāja darbā ar ģimenēm Ingūna Feldmana
Jaunatnes lietu speciāliste Simona Putniņa
Bērnu un jauniešu brīvā laika organizatore Vaira Cīrule
Saimniecības vadītājs Haralds Liepiņš

Apsveicam un vēlam stipru darba sparu jaunajai pašvaldības iestādei!