Mēs esam par kvalitatīvu un pieejamu izglītību katram bērnam! Mēs esam par izciliem skolotājiem! Mēs lepojamies ar Saulkrastu skolām un bērnudārzu!

Ar šīs aptaujas palīdzību vēlamies iegūt visu iesaistīto pušu viedokļus, par skolas stiprajām pusēm, vēlajamiem uzlabojumiem un plānotajām pārmaiņām.

Pēc aptaujas noslēgšanas un rezultātu apkopošanas mēs sniegsim visiem iesaistītajiem atgriezenisko saiti par rezultātiem un tālākajiem uzdevumiem.

Aptauja būs pieejama e – klasē, aicinām pievērst uzmanību un aizpildīt anketu.