Saskaņā ar Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona pasākumu plānu 2019. gadam, paredzēts organizēt karavīru apmācību, navigāciju, novērošanas posteni.

Nodarbības ir plānotas no 2019. gada 15. oktobra plkst. 7:00 līdz 17. oktobra 24:00. Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar transportu un kājām pa Saulkrastu novada teritoriju un koplietošanas ceļiem.

Tiks ievērotas uguns drošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, netiks izmantota munīcija vai sprāgstvielas.