Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi, šī gada 22. februārī turpināsies akcija “Pajautā juristam”, kuras ietvaros augsti kvalificēti juristi sniegs bezmaksas konsultācijas no vardarbības ģimenē cietušajiem.

Juridiskās konsultācijas būs iespējams saņemt 22.februārī laika posmā no plkst.9:00 līdz 18:00, zvanot uz atbalsta tālruni cietušajiem 116006.

Konsultēties ar juristiem varēs par šādām tēmām:

  • vardarbība ģimenē – cietušā tiesības, aizsardzība, palīdzības saņemšanas iespējas, rīcība;
  • pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšana vardarbībā cietušajiem tiesā un ar policijas starpniecību;
  • ģimenes tiesību jautājumi – laulības šķiršana, bērnu aprūpes, aizgādības un saskarsmes tiesības, uzturlīdzekļi, ģimenes maksātnespēja un tās risināšanas iespējas.

Uz iedzīvotāju zvaniem atbildēs un padomus sniegs 5 pieredzējuši juristi

Vilis Sruoģis, zvērināts advokāts. Specializējas krimināltiesībās. Rīgas Jaunās Šķīrējtiesas pastāvīgais šķīrējtiesnesis.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 9:00-12:00

Inese Stankēviča, zvērināta advokāte. Specializējas ģimenes tiesībās, komerctiesībās un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 9:00 – 12:00

Ināra Bedānova, zvērināta advokāte. Specializējas ģimenes tiesībās, civiltiesībās, administratīvo pārkāpumu lietās, krimināllietās.

Konsultāciju laiks: 22. februārī plkst. 12:00-15:00

Vineta Ķine, zvērināta advokāte. Pārstāv krimināllietās un civillietās. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Juridiskās palīdzības administrāciju. Ir Alsungas novada Domes bāriņtiesas locekle.

Konsultāciju laiks: 22.ferbruārī plkst. 12:00-15:00

Ieva Timermane, zvērināta advokāte. Specializējas izlīguma jautājumos.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 15:00-18:00

Liene Krezevska, zvērināta advokāte. Specializējusies krimināltiesībās (darbam ar nepilngadīgajiem), civiltiesībās u.c tiesību nozarēs.

Konsultāciju laiks: 22.februārī plkst. 15:00-18:00

Šādi atbalsta pasākumi, kas sniedz informāciju un palīdzību vardarbības ģimenē cietušajiem, lai pārvarētu vardarbības sekas un no jauna veidotu savu dzīvi, tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju).

Plašāk par akciju: www.cietusajiem.lv

Akcija tiek īstenota Labklājības ministrijas un Eiropas Savienības programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansētā projekta “Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm “Vardarbībai patīk klusums“” (Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944) ietvaros.