Šobrīd pasaule pārdzīvo ārkārtas krīzi. Par to, kā ārkārtējā situācija ietekmē ikdienas darbu, Saulkrastu nākotni un mērķus, skaidro domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

–Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš esat Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs. Kā Jūs vērtējat līdzšinējo darbu?

Līcis: Darbs ir bijis sarežģīts, bet auglīgs. Kopumā par būtiskāko es uzskatu pašvaldības budžeta pārveidošanu laikā, kad kredīta līdzekļi vairs nebija pieejami: pieņēmām svarīgus lēmumus par domes administrācijas restrukturizāciju, sakārtojām darba organizāciju un iekšējos dokumentus.

Tagad domes darbs ir caurskatāms, samazināta birokrātija, darbā pieņemti jauni, spējīgi un profesionāli darbinieki. Jaunas vēsmas ienākušas kultūras pasākumu norisēs, ir dažādojusies sporta dzīve un uzsākti vairāki pilsētvides attīstības projekti.

Pagājušajā gadā vairāku lielo projektu īstenošanu nācās atlikt, jo valsts vairs neizsniedza kredītus, taču, optimizējot administrācijas izmaksas, esam spējuši rast līdzekļus remontdarbiem sporta centrā un slimnīcā, bet bērnudārzā izveidots jauns rotaļu un sporta laukums ar mūsdienīgu segumu. Izbūvēta arī jauna ietve Raiņa ielā, pārbūvēta Bīriņu iela, atjaunots segums un uzlabota satiksmes drošība A.Kalniņa ielā, kāpās izbūvētas jaunas laipas un izremontētas pašreizējās, un veikti citi darbi.

Es lepojos, ka mums visiem kopā aktīvā un saliedētā darbā ir izdevies panākt, ka Saulkrastiem arī pēc novadu reformas būs savs novads. Rūpēs par vidi pieņēmām lēmumu atcelt 2016.gada domes lēmumu par sašķidrinātās gāzes būvniecību mūsu piejūrā. Jā, es vienmēr esmu atbalstījis attīstību, investīciju piesaisti pilsētai, tādēļ gāzes projekts mums būtu interesants, īpaši, ja attīstītāji plānotu gazificēt Saulkrastus. Tomēr šobrīd notiekošais rada bažas, ka ir apdraudēta ekoloģija, tādēļ atsaucāmies iedzīvotāju iniciatīvai, turklāt tas neattiecas tikai uz šodienu– mēs vēlamies, lai Saulkrastos būtu skaisti un droši arī pēc 5 un 50gadiem. Un jūra ir mūsu galvenā bagātība, tādēļ tā ir īpaši jāsargā.

Nozīmīgi, ka esam spējuši atrast veidus, kā lielu daļu saimniecisko darbu pilsētā nodot vietējam „Saulkrastu komunālservisam”. Tas ļaus komunālservisam no nīkuļojoša uzņēmuma pakāpeniski kļūt konkurētspējīgam, bet pakalpojumiem– kvalitatīvākiem, kā arī risināt problēmsituācijas operatīvāk.

–Kā situāciju novadā ietekmēs valstī noteiktais ārkārtas stāvoklis vīrusa „COVID-19” izplatības dēļ?

Līcis: Neviens nespēj prognozēt, cik ilga būs ārkārtas situācija, tādēļ sabiedrībai šajā laikā jābūt īpaši saliedētai un vienotai. Tikko esam nosvinējuši Lieldienas– svētkus, kad gan daba, gan kristīgās un latviskās tradīcijas un simboli pauž: katra ziema reiz beidzas, un viss atkal atdzimst no jauna. Cik ātri spēsim tikt galā ar vīrusu un atjaunot ekonomiku, lielākoties ir atkarīgs no mums visiem. Tagad galvenais būt disciplinētiem un atbildīgiem, saglabāt cilvēcību un pacietību, pēc iespējas palīdzot tiem, kam klājas grūtāk. Pēc manām domām, lielākie darbi vēl ir priekšā. Visi spēki būs jāvelta tam, lai mūsu novads no krīzes iznāktu ekonomiski stiprāks. Par to jādomā jau tagad. Vispirms Saulkrastu domei un tās deputātiem jāstrādā vienoti un saliedēti. Visas domas un idejas, visa enerģija jāvelta vienam mērķim– novada iedzīvotāju drošībai un labklājībai. Tagad nav piemērots brīdis politiskiem vai citiem strīdiem.

Šobrīd domes darbs turpinās– ar dažādiem digitālajiem risinājumiem attālināti tiek organizētas gan domes sēdes, gan saziņa ar iedzīvotājiem. Pašvaldība sadarbībā ar Sociālo dienestu sniedz atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, kā arī izrāda pretimnākšanu novada komersantiem, piešķirot viņiem nomas maksas atvieglojumus, taču vienlaikus jāievēro valsts noteiktie ierobežojumi un kritēriji, kas arvien tiek papildināti.

Vislielākais šī brīža izaicinājums ir neziņa. Mums nav skaidrs, kādi būs pašvaldības budžeta ieņēmumi, kādas būs valsts iespējas kompensēt pašvaldībām budžetu samazinājumu. Šobrīd mēs nogaidām, lai saprastu, cik cieši nāksies „savilkt jostas” un kādi lēmumi būs jāpieņem. Esam izveidojuši krīzes vadības darba grupu, kura uzrauga iestāžu tēriņus krīzes laikā, turklāt meklējam veidus, kā ietaupīt un strādājam pie iespējamajiem budžeta samazināšanas variantiem. Kamēr nenotiek pats ļaunākais, mēs turpinām darbu pie iesākto projektu pabeigšanas; aktuālākie šobrīd ir: Upes ielas un Jūras prospekta būvniecības pabeigšana, Saulkrastu slimnīcas dienas stacionāra renovācija un jauna lifta izbūve, kā arī apgaismojuma atjaunošana Celtnieku un Draudzības ielu rajonā, Baltijas ielas pārbūve, estrādes renovācija, gājēju pārejas izbūve pār Ainažu ielu, pie Saulkrastu vidusskolas.

–Kādi ir pašvaldības izaicinājumi ikdienas darbā?

Līcis: Es gribētu teikt, ka katrā jomā ir iekavējušies darbi, kas atlikti gadu no gada. Ļoti labi saprotu iedzīvotājus, kuri gadiem, pat gadu desmitiem ir gaidījuši uzlabojumus infrastruktūrā savā apkaimē un ļoti cerēja, ka līdz ar pašvaldības vadības maiņu viss tiks izdarīts un uzreiz. Tomēr jāņem vērā, ka no 2019.gada maija pašvaldībām kredīti attīstības projektiem nav pieejami. Tomēr mums ir izdevies uzsākt gan jaunus projektus, gan arī pamazām risināt atliktos jautājumus. Jāatzīst, ne katrs jauninājums uzreiz tiek pieņemts– sākumā bieži vien ir pretestība, kas, protams, ir liels enerģijas un laika patēriņš, tādēļ būtiskais dažreiz tiek atlikts un īstenots vēlāk.

Viens no izaicinājumiem ikdienā– sakārtota pilsētvide. Lai šo mērķi īstenotu, mēs šogad uzsākām uzlabošanas darbus vides pieejamībai ietvēm– mazinām līmeņu starpības starp ietvi un ielu. Atbilstoši drošības prasībām ir izbūvēti gājēju pāreju apgaismojumi, un tiks izbūvēta gājēju pāreja pie Pēterupes baznīcas, bet pārģērbšanās kabīnes pludmalē un tirdzniecības galdi centrā tiks veidoti vienotā stilā. Pirmo reizi esam uzsākuši īstenot grantu programmu daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanai. Lai nebūtu sagāzušos žogu un aizaugušu, atkritumiem piemētātu teritoriju, esmu uzdevis pašvaldības policijai pastiprināti kontrolēt īpašumu sakārtošanu. Vairākiem graustu īpašumiem tiks piemērots paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Tādēļ, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, es lūdzu iedzīvotājus pašiem iespējami ātri sakopt savus īpašumus. Mēs plānojam izvietot slepenās kameras mežu piesārņotāju pārkāpumu fiksēšanai un vietās, kurās pulcējas alkohola lietotāji. Lai arī man ir konceptuāla vīzija par Saulkrastu novada pilsētvidi, kopā ar speciālistiem ir jāveido noteikti projekti un jāizstrādā to detaļas. Tas nozīmē nemitīgu darbu, kam obligāti jābūt pēctecīgam.

Ikdienas jautājumu lokā arī dārzkopības ciemi. Ir daudz jāstrādā pie dārzkopības ciemu infrastruktūras sakārtošanas, veloceliņiem, ietvēm uz šiem ciemiem, komunikācijām, ūdens grāvjiem, kā arī jāveic citi aktuāli plānošanas darbi. Mēs vēlamies, lai arī šejienes iedzīvotāji jūt, ka pilsētai konkrētā teritorija ir droša dzīvošanai un tiek apsaimniekota. Ciemos aizvien palielinās pastāvīgo iedzīvotāju skaits, un mums jānodrošina atbilstoši pakalpojumi. Šogad plānojam projektēt apgaismojumu Rožu bulvārī, ko paredzēts izbūvēt nākamgad.

Saulkrasti kā kūrortpilsēta. Ņemot vērā, ka Saulkrasti kā pilsēta ir „izstiepta”, mērķtiecīgi pilnveidojam centra kūrorta teritoriju– loku, ko ietver Alfrēda Kalniņa, Raiņa iela un jūra vai teritorija starp Ķīšupi un Pēterupi, ar administratīvo centru līdzās. Vēlos, lai iedzīvotājiem tepat būtu pieejamas arī atpūtas iespējas un, kā jau centrā– attīstīta uzņēmējdarbība. Šajā teritorijā tiks apvienoti pakalpojumu objekti ar dažādām atpūtas iespējām, kafejnīcas, viesnīcas. Pēc dzelzceļa peronu rekonstrukcijas un jauno vilcienu iegādes Saulkrastos no Rīgas būs iespējams nokļūt 40minūtēs. Šobrīd notiek darbs kopā ar skolu jauniešiem par velotrases un bērnu rotaļu laukuma izveidi Mežaparkā. Protams, šī projekta virzību noteiks iepriekš minētās ekonomiskās iespējas saistībā ar ārkārtas situāciju valstī.

Par atsevišķiem centriem mēs gribam arī veidot Baltās kāpas teritoriju, Pabažu centru ar izeju uz jūru un Zvejniekciemu ar ostu. Esam ieinteresēti, lai ostas teritorija kļūtu ne tikai par vietu ražošanai un zvejniecībai, bet arī magnētu, kas viesos rosinātu interesi apmeklēt Zvejniekciemu, lai daļa ostas teritorijas būtu publiski pieejama. Pēc būvdarbu pabeigšanas gar Aģes upi plānots rīkot Ostas svētkus, lai izrādītu iedzīvotājiem ostas teritoriju un to, kā notiek ražošana un darbība ostā, bet vakarā baudītu zivis un līksmotos zaļumballē pie kultūras nama.

Kādi ir būtiskākie nākotnes izaicinājumi?

Izglītība. Pēc manām domām, ir nepieciešams veidot vienu spēcīgu izglītības iestādi, koncentrējot visus finanšu līdzekļus, iesaistot labākos pedagogus, lai ieguvēji būtu novada jaunieši un skola– konkurētspējīga arī reģionā. Lai īstenotu šo ieceri, aprīļa beigās darbu uzsāks jaunais izglītības darba speciālists, bet mirklī, kad būs skaidras jaunā novada robežas, organizēsim novada izglītības reformu.

Ja novads grib piesaistīt jaunās ģimenes, kuras maksās nodokļus, tieši kvalitatīvas izglītības pieejamība ir svarīgs faktors šādu iedzīvotāju piesaistei. Daudzas pašvaldības pie tā ir strādājušas gadiem, un šis darbs ir vainagojies ar labiem rezultātiem. Es uzskatu, ka arī mums pret šiem jautājumiem jāattiecas konstruktīvi, jo šajā skolā mācīsies nevis deputāti, bet skolēni, kuri ar iegūtajām zināšanām mūsu iestādē un saviem sasniegumiem popularizēs mūsu novadu pasaulē.

Novadu reforma. Novadu reformas rezultātu mēs spēsim novērtēt vien pēc vairākiem gadiem. Tomēr, domājot par Saulkrastu jaunveidojamo novadu jau tagad, esam uzsākuši plānošanas darbus, lai saprastu, kā efektīvāk pārvaldīt jauno novadu, kādiem saimnieciskajiem un sociālajiem jautājumiem nepieciešams pievērsties vispirms un kādiem pēc viena vai diviem gadiem. Liels izaicinājums būs iegūt iedzīvotāju uzticību no pievienotajām teritorijām, tomēr es esmu pārliecināts, ka ar saprātīgu pieeju panāksim atbalstu. Mēs taču tepat vien visi kopā esam– darbā, atpūtā, svētkos!

Ir būtiski saprast, ka darbs var būt labs un auglīgs, ja tajā piedalās visa komanda. Es priecājos par katru ieteikumu, konstruktīvu kritiku un vienmēr esmu bijis pieejams un atvērts komunikācijai ar novada iedzīvotājiem. Protams, tas varbūt ir ierobežojis laiku manai ģimenei un draugiem, bet es uzskatu, ka tikai pašaizliedzīgi strādājot, varam sasniegt rezultātu.

Es gribētu pateikties visiem novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem un policijai, kas šajā ārkārtas situācijā pilda savus pienākumus un rūpīgi ievēro valdības noteiktos drošības pasākumus. Sargiet sevi un savus tuvākos!