Saulkrastu novada vidusskolu sākumklašu skolēni šajā mācību gadā veiksmīgi ir apguvuši peldētapmācību Krimuldas peldbaseinā Raganā. Kā atzīst skolotāji, tad šīs nodarbības ir liels ieguvums bērniem, kā rezultātā visi skolēni, kas apmeklēja nodarbības, tagad prot peldēt.

Līgums ar Krimuldas novada domi par peldbaseina nomu un instruktoru nodrošināšanu tika noslēgts 2017. gada oktobrī par summu 3888,00 eiro, bet skolēnus uz peldbaseinu un atpakaļ nogādāja A/S CATA, kuras pakalpojumi izmaksāja 4948,49 euro.

Peldētapmācības tika organizētas projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/087) ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses iespējām Saulkrastu novada iedzīvotājiem, vēršot uzmanību fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nozīmei ikdienā.

Arī nākamajā mācību gadā peldētapmācību iespēja tiks nodrošināta abu vidusskolu skolēniem.

Projekta kopējais finansējums 62865,00 eiro, kuru 100% finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” īstenošana paredzēta līdz 2019. gada 31. decembrim.