Noslēdzies Saulkrastu novada pašvaldības nevalstisko organizāciju projektu konkurss, un Saulkrastu novada domes 30. jūnija sēdē ir apstiprināti konkursa rezultāti. Konkursā tika saņemti trīs pieteikumi, kurus, saskaņā ar konkursa nolikumu, izvērtēja vērtēšanas komisija. 

Šogad nolemts, ka pašvaldības finansējumu saņems visi trīs pieteikumu iesniedzēji.

Priecājamies par biedrības “Saulkrasti Adventure” projektu “Saulkrasti active”, kura ietvaros caur dažādiem netradicionāliem sporta veidiem un aktivitātēm tiks attīstīta un popularizēta veselīga dzīvesveidakustība Saulkrastu novadā un Latvijā kopumā.

Savukārt Saulkrastu kora biedrība “ANIMA”, kam nākamajā gadā gaidāms ievērojams, nacionāla mēroga notikums – multimediāla koncertfilma “Krastā saviļņots”, šī projekta ietvaros radīs koncertprogrammas intro videoklipu koncertfilmas “Krastā saviļņots” popularizēšanai. Šo jaundarbu Kristaps Krievkalns un Kārlis Kazāks radījuši īpaši Saulkrastu korim “Anima”.

Kā trešais atbalstītais projekts ir biedrības Dimantu akadēmija projekts “Basketbola treniņu nedēļa bērniem un jauniešiem”. Līdz ar basketbola skolas izveidi, Saulkrastos basketbols ir kļuvis ļoti iecienīts, tāpēc ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu treniņu procesu Saulkrastu novada bērniem un jauniešiem basketbola prasmju apguvei. Tas ir arī labs veids, kā nodrošināt bērniem kvalitatīvu un lietderīgu vasaras brīvlaika pavadīšanas veidu.

Paldies projekta iesniedzējiem par radošām un pārdomātām idejām konkursu pieteikumiem, kā arī Saulkrastu novada dome vēl veiksmi projekta ideju īstenošanā!