Saulkrastu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mežgaļi” par meliorācijas sistēmas un caurteku tīrīšanas, kā arī caurteku atjaunošanas darbiem pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Darbi notiks Bērzu alejā, pie Zvejniekciema vidusskolas, Tallinas ielā, ciemos: “Saulīte”, ”Roze”, “Āres”, ciema ”VEF-Biķernieki” Desmitajā ielā un ciema “Ķīšupe 2” Ziedu un Liliju ielās, kā arī Lauku, Noliktavas, Smilšu ielās Saulkrastos.

Kopumā tiks iztīrītas un atjaunotas caurtekas 341 m un grāvji 2940 m garumā. Plānots, ka darbus pabeigs līdz šī gada jūnija vidum.