Lai risinātu Saulkrastu vidusskolas ēdamzāles paplašināšanas jautājumu, Saulkrastu novada dome š.g. 12.septembrī noslēdza līgumu ar iepirkuma rezultātā uzvarējušo uzņēmumu SIA “INOS” par moduļa tipa piebūves projektēšanu un būvniecību Saulkrastu vidusskolai.

Plānots, ka piebūvētā ēdamzāle atradīsies Saulkrastu vidusskolas iekšpagalmā. Tās kopējais laukums paredzēts 125m2, un vienlaicīgi ēdamzālē varēs uzturēties vairāk nekā 100 personas. Ēdamzāle būs savienota ar skolas pirmā stāva vestibilu un virtuves telpu.

Būves būvprojekta izstrāde jāveic 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Savukārt būves nodošana ekspluatācijā jānodrošina līdz 2018.gada 31.jūlijam. Līguma kopējā summa ir 152 460 eiro (ar PVN).