Maija beigās Saulkrastu novada dome noslēdza līgumu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo kompāniju SIA “Buildimpeks” par sešu ielu pārbūvi un divu jaunu izbūvi.

Pārbūve notiks Bīriņu ielas posmā no A.Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai, Akācijas, Melnsila, Upes, Ostas ielās un Jūras prospektā posmā no Melnsila līdz Upes ielai. No jauna tiks izbūvētas Pirmā iela, posmā no Ainažu ielas līdz A.Kalniņa ielai un Svētku iela posmā no Vidrižu ielas līdz Bīriņu ielai.

Būvniecības darbi tiks realizēti vienlaikus ar ūdenssaimniecības attīstības projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta” darbiem un notiks vairākos posmos. Pirmajā kārtā darbus veiks Ostas ielā, Pirmā un Svētku ielās.

Plānots, ka visu līgumā ietverto ielu pārbūve un izbūve tiks pabeigta 2020. gadā.

Līguma summa ir 2262555,76 eiro, no kuriem Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums – 1688762 eiro, kā arī valsts dotācija 247767 eiro.

Ielu būvdarbi norisināsies darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros.