Darbu veicējs SIA “BK Māja” ir pabeidzis sabiedriskās tualetes pārbūves darbus pie Baltās kāpas, Saulkrastos. Būvniecības darbi tika veikti projekta ”Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” ietvaros, kura mērķis ir izveidot mūsdienīgas labierīcības Baltās kāpas teritorijā, nodrošinot apmeklētājiem kvalitatīvu un pilnvērtīgu dabas un kultūrvēstures mantojuma objekta apskati, tādējādi turpinot uzlabot tūrisma pakalpojumu kvalitāti pie iecienītā tūrisma objekta – Baltās kāpas.

Sabiedriskā tualete darbu sāks 1.septembrī, un tās apmeklējums ir bez maksas. Līdz oktobra vidum tualetes darba laiks būs no 10.00 – 20.00. Par darba laiku ziemas periodā informācija sekos.

Projektā veikto būvdarbu izmaksas ir 100574,12 eiro, no kuriem 49 500 eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums, bet 51074,12 eiro Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Realizējot projektu, ir veikta mūsdienu prasībām atbilstoša sabiedriskās tualetes pārbūve. Izmantojot kvalitatīvus materiālus, vecā morāli un fiziski nokalpojusī ēka ir ieguvusi vizuāli pievilcīgu izskatu. Vislielākās izmaksas veido ēkas apšuvums – apdare ar termo dēļiem, ventilācija un apsilde. Kā arī ir uzstādīta kvalitatīva prettrieciena santehnika, LED lampas, kustību sensori, kas ļauj taupīt elektrību. Viena trešdaļa no izmaksām veido vecās ēkas demontāža.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts Nr. 17-04-FL02-F043.0204-000001 “Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā”.