Darbu veicējs SIA “BT Būve” ir pabeidzis ūdensvada un kanalizācijas būvdarbus pie Baltās kāpas, Saulkrastos. Izbūves darbi tika veikti projekta ”Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas” ietvaros, kura mērķis ir nodrošināt jaunuzbūvēto kafejnīcu un pārbūvēto tualeti ar centralizētu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, tādējādi sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un uzlabojot tūrisma pakalpojumu kvalitāti pie iecienīta tūrisma objekta – Baltā kāpa.

Projektā veikto būvdarbu izmaksas – 46040,30 EUR (iesk.PVN), no kā 24750 EUR – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet 21290,30 EUR – Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekts Nr. 17-04-AL11-A019.2202-000001 “Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas teritorijas”.