Noslēgusies ilgi gaidītās Upes ielas pārbūve, Zvejniekciemā. Ielā uzklāts jauns asfaltbetona segums, izbūvēti notekgrāvji un uzstādīts jauns apgaismojums visas ielas garumā, veikta ielas apzaļumošana. Jāpiemin, ka šīs ielas apzaļumošanā tika pielietota zāles hidrosēja, kas ir alternatīva parastajai zāles sēšanas metodei un to var ļoti veiksmīgi pielietot vietās, kur tradicionālā zāles sēšana ir apgrūtināta.

Ar šīs ielas pārbūvi ir noslēgusies arī projekta SAM.3.3.1.0/17/I/040 “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” realizācija. Atgādinām, ka projekta ietvaros tika veikta Pirmās ielas un Svētku iela izbūve, Ostas ielas, Melnsila ielas, Akācijas ielas, Bīriņu ielas, Jūras prospekta un Upes ielas pārbūve”.