Sākot no š.g. 25.jūnija līdz 31.jūlijam, noteikti satiksmes ierobežojumi Kapteiņu, Akmeņu un Enkuru ielā.Būvdarbi notiek realizējot projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”.