Septembra sākumā pašvaldības administratīvajā teritorijā uzsākti ielu un ceļu grants seguma atjaunošanas darbi. Darbus veic iepirkumā uzvarējušais uzņēmums VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Būvdarbu izmaksas ir 85008,00 eiro, un tos ir plānots pabeigt līdz šā gada 31.oktobrim. Grants seguma atjaunošana sastāv no pamatnes profila izveidošanas, jaunas grants kārtas izbūves un tās noveltņošanas. Pavisam tiks atjaunoti 6,28km seguma.

Segumu atjaunos dārzkopības saimniecību teritoriju viskritiskākajos posmos, kuros ir salīdzinoši liela satiksmes intensitāte. Darbi notiek šādos posmos: „Āres” 1. līnijā līdz tiltam; „Gaisma” 2., 10., 11. un 15.līnijā; „Ķīšupe-2” Lefkoju un Astru ielā, Rožu prospektā; „Priedes” Ziedu, Priežu, Cīruļu un Upes ielā; „Roze” 11. un 17. līnijā; „Saulīte” Saules un Meža ielā; „Selga” Upes ielā, „Silmala” Skuju un Gaujas ielā; „VEF Biķernieki” 5.ielā, 10. ielā un tās 4.līnijā, „VEF Pabaži” 2. un 4.līnijā; „Vēsma” Ķiršu ielā.