Maijā ir uzsākta sabiedriskās tualetes ēkas Baltās kāpas teritorijā pārbūve.

Pārbūves laikā tiks veikta daļēja ēkas demontāža, saglabājot turpmākajā būvniecības procesā izmantojamos elementus.

Ēkai tiks izbūvēti ūdens, kanalizācijas un elektrības pievadi, tāpat tiks nodrošināta ēkas daļas apkure. Pēc būvdarbu pabeigšanas labiekārtos ēkai pieguļošo teritoriju, kā arī nobruģēs pievadceliņus. Sabiedriskās tualetes darbība tiks nodrošināta visu gadu.

Pārbūves darbus veic iepirkuma procedūrā uzvarējušais uzņēmums SIA “BK MĀJA”. Plānots, ka darbus pabeigs šī gada augustā.

Sabiedriskās tualetes pārbūve notiek projekta “Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās kāpas teritorijā” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgas labierīcības Baltās kāpas teritorijā, nodrošinot apmeklētājiem kvalitatīvu un pilnvērtīgu dabas un kultūrvēstures mantojuma objekta apskati.