Šodien Saulkrastu novada domē notika neformāla tikšanās ar “Jauniešu mājas” darbiniekiem, jauniešu pārstāvjiem un domes darbiniekiem, lai izzinātu un pārrunātu nākotnes ieceres saistībā ar plānoto reorganizāciju, apvienojot divas pašvaldības iestādes – Saulkrastu sporta centru un Jauniešu māju.

Domes pārstāvji atzīst, ka viņi ir gatavi iesaistīties un uzklausīt novada jauniešus, kā arī mēģināt īstenot ierosinājumus un idejas.

“Galvenais mērķis pašlaik ir saprast jauniešu vajadzības, veidojot jauno nākotnes redzējumu par kopīgu sadarbību”, tā norādīja domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.

Savukārt jauniešu pārstāvji, kas bija ieradušies uz tikšanos ar domes pārstāvjiem Patrīcija Grīnberga un Serjegs Pavļiks norāda, ka ir patīkami, ka Saulkrastos jauniešiem ir iespēja darboties, un izteica vēlmi pēc lielākas rīcības brīvības nākotnē, kā arī pauda pozitīvu vērtējumu iecerei par iestāžu apvienošanu, jo tas paver plašākas iespējas kopīgi rīkot dažādas aktivitātes.

Atgādinām, ka Saulkrastu novada dome 27. maija domes sēdē lēma par pašvaldības iestāžu reorganizāciju, kas paredz apvienot Saulkrastu Sporta centu un Jauniešu māju.

Paldies jauniešiem par iniciatīvu un drosmi runāt par savām vēlmēm un vajadzībām.