Projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” ietvaros, kurā plānots pārbūvēt sešas un izbūvēt divas jaunas ielas, tiks uzsākti koku ciršana – atmežošana meža masīvā, kas atrodas Saulkrastu stacijas mežā starp Ainažu, A.Kalniņa, Bīriņu un Vidrižu ielām. Atmežotajā vietā tiks izbūvētas Pirmā un Svētku ielas.