Š.g. 14.septembrī notiks Saulkrastu novada pašvaldības īpašumos ,,Straumes” un “Ķīšupes mežs” esošo cirsmu izsoles.

Tuvāka informācija pieejama https://bit.ly/2MhOzod