Šī gada 13. novembrī plkst. 15.00 Ādažos Gaujas ielā 16 notiks aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Aizsargājamo ainavu apvidus atrodas Ādažu, Sējas un Saukrastu novadā. Plānu izstrādā Latvijas Ornitoloģijas biedrība („Priedulāji", Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146, tālr.: 67221580, www.lob.lv) Eiropas Savienības LIFE+ programmas finansētā projekta „Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā „Ādaži"" ietvaros.

 

Ar aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” dabas aizsardzības plāna projektu var iepazīties Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā: www.lob.lv 

 

Rakstiskus priekšlikumus plānam var iesniegt Latvijas Ornitoloģijas biedrībai līdz 17. novembrim.

 

Sīkāka informācija: Viesturs Ķerus, tālr.: 29459742, e-pasts: [email protected]