Saulkrastu novada dome 2019. gada 25. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 1372 „Par detālplānojuma projekta un mežaparka veidošanas ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskajai apspriešanai tiek nodots detālplānojuma projekts teritorijai, kas atrodas Saulkrastu pilsētas teritorijā kāpu zonā posmā no „Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei, un iecere šajā teritorijā izveidot mežaparku.

Publiskajā apspriešanā no 2019. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 15. novembrim detālplānojuma projekts ir pieejams apskatei Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, kā arī elektroniskā versijā ŠEIT.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu lūgums iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā līdz 2019.gada 15.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 31.oktobrī plkst.17.00 Saulkrastu novada domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.