Šodien,  11. decembrī plkst. 16:20 notiks domes ārkārtas sēde.                                                                   

Darba kārtība:

  1. Par 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr. SN 9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” precizēšanu
  2. Par 2019.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr. SN 11/2019 “Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā” precizēšanu