Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmās daļas 1.punktu, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi. Sēde sasaukta 2018.gada 20.decembrī plkst. 16:00. Sēde notiks domes 2.stāva zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit.

2018.gada 27.decembrī plkst. 15:00 notiks domes ikmēneša sēde. Sēde notiks domes 2.stāva zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit .