2015.gada 28.oktobrī plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.

 

Ar darba kārtību var iepazīties šeit