2018.gada 28.martā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde. Ar darba kārtību var iepazīties šeit