2016.gada 27.jūlijā plkst.15:00 notiks Saulkrastu novada domes ikmēneša sēde.

 

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit