2015.gada 28.janvārī notiks domes ikmēneša sēde.

 

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit