2015.gada 29.aprīlī plkst.15:00 notiks ikmēneša domes sēde

Ar darba kārtību var iepazīties šeit