2015.gada 27.maijā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.

 

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit