2015.gada 29.jūlijā plkst.15:00 notiks domes ikmēneša sēde.

 

Ar darba kārtību var iepazīties šeit