2015.gada 25.februārī notiks kārtējā domes sēde.

 

Ar sēdes darba kārtību var iepazīties šeit