Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Saulkrastu novada pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē, Akācijas ielā 4, Saulkrastos.

Izsole notiks š.g. 24.jūlijā plkst.10.00 Saulkrastu novada domes ēkā Raiņa ielā 8. Tuvāka informācija par izsoli ŠEIT.