Noslēdzoties Saulkrastu pašvaldības sociālā dienesta rīkotajai akcijai „Gaišus Ziemassvētkus", 15.decembrī Saulkrastu novada domes zālē notiks svētku koncerti, kuros uzstāsies Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Plkst.13.00 būs koncerts pieaugušajiem, savukārt plkst.16.00 notiks pasākums bērniem.

 

Uz svētku pasākumiem aicināts ikviens, īpaši novada trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, vientuļie pensionāri, I grupas invalīdi un citi mazaizsargātie iedzīvotāji.

 

Pēc koncerta būs iespēja saņemt Ziemassvētku paciņas. Tuvāka informācija pa tālr.67142511.