Saulkrastu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA”E Būvvaldība” par meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbiem Saulkrastu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Meliorācijas darbu laikā notiks krūmu, kas traucē ūdens plūsmai gultnē izņemšana, tajā skaitā grunts ieskalojumu, sadzīves atkritumu un piesērējumu izņemšana. Tāpat tiks likvidēts caurteku piesērējums un atjaunoti to konstruktīvie elementi, atjaunots ceļu un nobrauktuvju segums, nomainītas bojātās caurtekas, kā arī veikti citi ar meliorācijas sistēmu funkciju saistīti darbi.

Meliorācijas sistēmas tīrīšana kopšana un atjaunošana notiks ciema “Ķīšupe 2” Astru, Ziedu ielu posmos, Rožu prospektā, Gaismas ielā 16, ciema “Priedes” Priežu un Liepu ielās, ciemā “Roze” no nr. 63-119 un nr. 185,186, Tallinas ielā no Aģes tilta līdz Atpūtas ielai un no Atpūtas ielas līdz Ķīšu ielai, Ozolu ielā, ciemā “Jubileja” 179, ciema “VEF – Biķernieki” Desmitā ielā un Zvejniekciemā Celtnieku ielā no Zaļās līdz Akmeņu ielai un Rožu ielā. Līdz ar to šajās teritorijās tiks noregulēts gruntsūdeņu līmenis un samazināsies minēto vietu applūšanas risks.

Kopumā tiks iztīrītas un atjaunotas caurtekas 570 m un grāvji 2690 m garumā. Plānots, ka darbus pabeigs līdz šī gada decembra vidum.