Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus.

Objektu izsoles notiks 2018.gada 13.jūlijā plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Tuvāka informācija pieejama ŠEIT.