Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus.

Tuvāka informācija par izsolēm pieejama ŠEIT.