Šī gada 17.maijā Tartu Igaunijā notiks jau otrais pasākums četru apmācību semināru modulī “To be the cross-border starter”, kas norisināsies no aprīļa līdz septembrim gan Latvijā, gan Igaunijā.

Apmācību mērķis ir iniciēt jaunas sadarbības idejas starp Latvijas un Igaunijas uzņēmumiem, attīstīt kompetences pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai, kā arī iesaistīt pašvaldības kā potenciālos sadarbības partnerus biznesa ideju attīstībā.

Apmācībās aicināti piedalīties esošu un jaundibinātu sociālo un radošo uzņēmumu pārstāvji, biznesa ideju īpašnieki, kā arī pašvaldību speciālisti no Igaunijas un Latvijas, kas iesaistīti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos. Apmācību moduļa rezultātā plānots, ka dalībnieki būs izkopuši prasmes attīstīt eksportspējīgu pakalpojumu vai produktu piedāvājumu un virzīt to tirgū sadarbībā ar kaimiņvalsts partneriem. Apmācību moduļa ietvaros attīstītās biznesa idejas noslēgumā tiks prezentētas potenciālajiem investoriem, biznesa eņģeļiem un pašvaldību pārstāvjiem, kas tās izvērtēs un labākās trīs pārrobežu biznesa idejas tiks apbalvotas.

Šajā apmācību seminārā dalībniekiem būs iespēja gūt izpratni par sekmīgas komandas veidošanas principiem, kā arī padziļināti pievērsties jautājumiem par intelektuālā īpašuma aizsardzību darba grupu sesijā. Šoreiz īpaša ir izvēlētā semināra norises vieta –“SPARK Demo” centrā, kas Tartu vecpilsētas rajonā tika atvērts 2016.gadā, piedāvājot demonstrācijas un koprades telpas, kuras izmantot aicināti Dienvidigaunijas reģiona uzņēmēji un uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, lai ļautu “uzdzirksteļot” jaunām sadarbības formām, idejām, iespējām un inovatīviem risinājumiem. Visi “SPARK Demo” centra kopienas biedri ir saistīti ar kādu no centra darbības prioritārajām jomām – biotehnoloģijas, metālapstrāde, kokapstrāde, pārtikas ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Tajā pašā laikā “SPARK Demo” nav slēgta kopiena, šeit tiek piedāvāti arī publiski pieejami pakalpojumi dažādu interešu grupām.

Viens no “SPARK Demo” centra kopienas biedriem ir arī uzņēmums “Ettevõtlusküla”, kas piedāvā bērniem un jauniešiem saistošu finanšu pratības apmācību programmu, izmantojot lomu spēles elementus. Semināra dalībniekiem uzņēmuma pārstāvju vadībā būs iespēja iepazīties ar īpaši šai apmācību programmai radīto spēles telpu un uzzināt par uzņēmuma darbības principiem.

Norises vieta:SPARK Demo, Tartu, Igaunija (dalībniekiem no Latvijas būs nodrošināts transports uz Tartu, izbraukšana no Rīgas plānota 7:30)

Apmācību semināra darba programma pieejama ŠEIT

Reģistrācija apmācībām līdz 11.maijam ŠEIT

Apmācību semināra darba valoda: angļu valoda

Uzņēmēju ievērībai: dalība apmācībās bez maksas, taču uzņēmējiem jāņem vērā, ka apmācību semināra izmaksas tiks attiecinātas uz de minimis atbalstu.

Uz pasākumu lūgums pieteikties ne vairāk kā 2 vienas organizācijas pārstāvjiem.

Apmācības tiek rīkotas Interreg Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības veicināšana sociālās un radošās industrijas nozarēs” (Social & Creative) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbojoties Rīgas plānošanas reģionam (projekta vadošais partneris), Nodibinājumam “Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society””, Tartu Univeritātei un Tartu Radošo industriju centram, sadarbībā ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs”

Projekta aktivitātēm iespējams sekot arī tā Facebook lapā @latestsocialandcreative