Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918,, Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību'' 33.punktu, pašpatēriņa zvejas tiesību nomas slēgta izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar lucīšu murdu, notiks š.g. 19.februārī, plkst.10.00  Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 2.stāva zālē.

 

Ar Pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102.telpā un  šeit.