Šī gada 25.februāra Saulkrastu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums rīkot publisko apspriešanu par mazvērtīgu, sausu un apkārtējo vidi degradējošu 42 koku nozāģēšanu Smilšu ielā 3, 11 koku nozāģēšanu Smilšu ielas ceļa joslā gar Smilšu ielu 3, 11 koku nozāģēšanu Ainažu ielas ceļa joslā gar ielas Nr.7, Nr.8 un Nr.10, un 25 koku nozāģēšanu Alfrēda Kalniņa ielas posmā no Vidrižu ielas līdz Ainažu ielai.

Publiskās apspriešana notiks no 2015.gada 10.marta līdz 2015.gada 18.martam. Ierosinājumus lūdzam iesniegt Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8 sekretārei vai nosūtīt uz domes oficiālo e-pasta adresi