AS “Skulte LNG Terminal” ir uzsācis ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un organizē paredzētās darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Vērtējamā darbība sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība – tiek plānota Rīgas jūras līcī, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novados. Pamatojums – Vides pārraudzības valsts birojs 2016.gada 24.maija lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15.panta un Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 22.punkta nosacījumiem AS “Skulte LNG Terminal” kā vērtējamās darbības ierosinātājs organizē sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2019.gada 29.jūnijā plkst. 15.00 Saulkrastu Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7, Saulkrastos.

Tuvāka informācija pieejama: http://www.skultelng.lv/lv/ivn/#i56

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS APRAKSTS

Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība

Vides pārraudzības valsts birojs 2016. gada 24. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu akciju sabiedrības “Skulte LNG Terminal” paredzētajai darbībai – sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada izbūvei.

Apraksta sagatavošanas datums un sagatavotājs: 2019.gada 12.jūnijs, AS “Skulte LNG Terminal”

Ierosinātājs

Akciju sabiedrība “Skulte LNG Terminal”,

vienotais reģistrācijas Nr. 40103976384

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 27887288

e-pasts: [email protected]

Plānotā termināļa jauda: līdz 4 miljrd. m3 gadā

Regazifikācijas iekārtas jauda: 17 milj. m3 dienā

SDG piegādes kuģa ietilpība: no 40 000 m3 līdz 170 000 m3

Kuģu izlādes laiks: 4 līdz 6 dienas, atkarībā no kuģa izmēra

Darbības norises vieta

Rīgas jūras līcis, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novads.

Paredzēta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa (SDG, jeb no angļu – LNG) izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5 km attālumā no krasta. Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases garumu ~ 40 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei (PGK).

Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „Via Baltica” izvērtēšanai ir piedāvāti 3 trases alternatīvi risinājumi, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”. Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs apakšvariantiem (1.variants ar 1a apakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2b apakšvariantu).

Darbības apraksts

Terminālis sastāvēs no peldošas regazifikācijas iekārtas, kas atradīsies aptuveni 2,5 km attālumā no krasta (1.attēlā termināļa apzīmējums – FRU), un tieša cauruļvada savienojuma ar Inčukalna PGK. SDG uzglabāšanas infrastruktūra (uzglabāšanas rezervuāri) projektā nav nepieciešama.

Plānotais zemūdens cauruļvada garums 5,2 km, sauszemes izvads atradīsies aptuveni 0,5 km no jūras, sauszzemes cauruļvada garums aptuveni 29 km, atkarībā no apstiprinātā maršruta. Jūras satiksme uz termināli un no tā tiks plānota tā, lai izvairītos no jebkādas sadursmes ar ostas satiksmi. Zemūdens cauruļvada maršruts tiks ieplānots, lai apietu kuģojamās zonas.

Terminālis (PRT – peldošs regazificēšanas terminālis jeb platforma) tiks iegremdēts ūdenī 15m dziļumā, tā garums būs aptuveni 285m platums 30m, augstums virs ūdens – aptuveni 25m, aptuvenais kopējais platformas svars ekspluatācijas laikā – 4800 t.

Uz platformas izvietoto tvertņu ietilpība:

SDG bufera krātuve (bruto) aptuveni 400 m3

Dīzeļdegvielas glabāšanas tvertnes aptuveni 400 m3

Dīzeļdegvielas nosēdtvertnes un diennakts patēriņa tvertnes aptuveni 30 m3

Mašīneļļas tvertnes aptuveni 30 m3

Dzeramais ūdens aptuveni 100 m3

Tehniskais ūdens aptuveni 300 m3

Etilēnglikola šķīdums aptuveni 400 m3

Ūdens vannas pārplūdes tvertnes aptuveni 1500 m3

Notekūdeņi un attīrīti kanalizācijas ūdeņi aptuveni 80 m3

Gāzes iesūknēšana cauruļvadā notiks periodiski. Uz platformas tiks uzstādīta specializēta regazifikācijas iekārta. Iztvaikošanu nodrošinās četri ar gāzi kurināmi netiešie ūdens vannas iztvaicētāji. Katrai iztvaicētāja ierīcei ir nodrošināti divi dūmgāzu siltummaiņi, kuri uzkarsēs SDG, pirms tā iekļūst ūdens vannas agregātā. Šie iztvaicētāji patērē aptuveni uz pusi mazāk kurināmā, nekā parastie iegremdētie sadegšanas iztvaicētāji. Tomēr, sagatavojot IVN Ziņojumu, tie var tikt izvērtēti kā alternatīvs variants.

Regazificēšanas iekārtas ekspluatācijas apkalpei uz PRT būs kajīte. Kuģa apkalpei krastā ir jābūt pieejamai tehniskajai apkopei un remontam, un pietauvošanas komandai. Projekta sākuma stadijā tiek pieņemts, ka kuģa apkalpē jābūt 20 locekļiem. Ņemot vērā, ka PRT darbojas neregulāri, regazifikatora dīkstāves režīmā enerģiju ražos neliels dīzeļģenerators.

Sākotnēji aprēķinātās elektriskās slodzes ir šādas:

Process

Vidēji

Maksimāli

Regazificēšana (pilna slodze)

6300 kW

6700 kW

Aukstā nodrose

800 kW

1000 kW

Būvniecības procesa apraksts

Peldošais regazifikācijas terminālis tiks būvēts ārvalstīs un tā atrašanās vietā pietauvos šādai apkalpošanai piemērots velkonis. Pāļi būs nepieciešami PRT pietauvošanai tā atrašanās vietā. Šajā projekta stadijā pāļu izmēri vēl nav precizēti, bet parasti to diametrs ir līdz 60cm. Tiek lēsts, ka būs nepieciešami 8pāļi– pa vienam katrai enkurtrosei. Pāļi savās vietās tiks iedzīti vai nu ar zveltni, vai arī vibrāciju. Dzenot pāļus ar zveltni, radīsies troksnis. Jebkura no pāļu iedzīšanas metodēm radīs minimālu jūras dibena nogulšņu un duļķainuma atkārtotu pacelšanos, un atstās ietekmi uz pāļu atrašanās vietu. Trokšņa un duļķainuma ietekmes būs atgriezeniskas.

Zemūdens cauruļvada diametrs būs aptuveni 20collas, un tas tiks ieguldīts jūras dibenā. Betona slānis caurules ārpusē noslogos cauruļvadu, lai noturētu to savā vietā un aizsargātu to pret rūsēšanu un bojājumiem, ko var radīt krītoši objekti. Kad cauruļvads būs ieguldīts jūras dibenā, tas jāierok aptuveni 80cm zem jūras dibena, lai pie caurules samazinātu enkura bojājumus. Cauruļu ieguldīšanas barža un sauszemes stacija būs jāizmanto kā galvenais aprīkojums cauruļu savienojumu pārbaudei un metināšanai, un kā platforma, no kuras sametinātie caurules segmenti var tikt ieguldīti jūras dibenā. Ieguldot cauruļvadu, jūras dibena nogulsnes tiks nedaudz traucētas un saspiestas. Tomēr ietekmei uz jūras dibenu būs tikai īslaicīgs raksturs.

Zemūdens caurules daļas tiks montētas uz sauszemes, piegādes notiks ar autotransportu. Cauruļvada un cauruļvada izejas uz sauszemes sagatavošanā tiks izmantoti ģeneratori un iekārtas metināšanai, ceļamkrāni un ekskavatori, lai cauruļvadu ieraktu zem ūdens līmeņa. Enkuru pāļu sienām tiks izmantotas noenkurotas pāļu dzīšanas baržas vai urbšanas iekārtu baržas. Baržām būs ģeneratoru ierīces, lai pāļu dzinēju vai vibrācijas iekārtu apgādātu ar elektroenerģiju. Cauruļvada izvilkšanas procesā tiks iesaistīta cauruļu ieguldīšanas barža un vinčas.

Sauszemes cauruļvada garums būs aptuveni 30km. Paredzams, ka tā maršruts galvenokārt šķērsos lauksaimniecības un mežu zemi, tomēr tas atradīsies ar dažu ciematu, krustceļu un dzelzceļu tuvumā. Cauruļvads tiks ierakts zemē saskaņā ar valsts un ES noteikumiem. Paredzēts izmantot mobilās rakšanas, metināšanas un cauruļu ieguldīšanas iekārtas un ierīces. Personāls katru dienu ar transportu tiks atvests/aizvests no/uz savām mājvietām vai bāzes vietu.

Būvniecības darbu laikā radītais troksnis būs ar tiešu, bet īstermiņa un mēreni nelabvēlīgu ietekmi. Nākamajā izstrādes stadijā, sagatavojot Ietekmes uz vidi novērtējumu, tiks veikti aprēķini un modelēšana, lai noteiktu ietekmju mērogu un ieteiktu negatīvo seku mazināšanas pasākumus, ja tādi būs nepieciešami.

Paredzams, ka atkritumi būvniecības darbu laikā veidosies galvenokārt uz zemes: sadzīves atkritumi, izlietotais iepakojums, būvgruži un nelielos daudzumos bīstamie atkritumi (krāsu, eļļainu lupatu, bateriju un akumulatoru u.c) veidā. Tiks nodrošinātus, ka šādi atkritumi tiek atbilstoši uzglabāti un nodoti apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām.

Ekspluatācijas procesa sagaidāmās ietekmes

Plānotā regazifikācijas termināļa un gāzes pārvades līnijas ekspluatācijā ietilps SDG importēšana un pārsūknēšana uz PRT no piegādes kuģiem, SDG regazificēšana, kas tiek veikta uz PRT, un dabasgāzes izlaišana cauruļvadā pārsūknēšanai uz Inčukalna pazemes krātuvi.

Ekspluatācijas procesā ietilpst šādas darbības:

  • SDG kuģa noenkurošana līdzās PRT;
  • SDG pārsūknēšana uz PRT, kas var ilgt līdz 7dienām;
  • SDG hermetizēšana un regazificēšana ar gāzi kurināmos karsta ūdens iztvaicētājos;
  • gāzes pārvadīšana cauruļvadā;
  • neliela gāzes daudzuma kā PRT gāzveida kurināmā izmantošana karstā ūdens iztvaicētājiem (aptuveni 1,8% no apstrādātās gāzes);
  • elektroenerģijas ģenerēšana, izmantojot dīzeļģeneratorus PRT nodrošinājumam un regazificēšanas;
  • PRT apkalpes izmitināšana.

Visas šīs ietekmes tiks izvērtētas IVN ziņojuma sagatavošanā, novērtējot arī iespējamos ekspluatācijas procesu alternatīvos risinājumus.

Kā viena no iespējamām ietekmēm tiks izvērtēta arī jūras ūdens izmantošana regazifikācijas procesā dīzeļdzinēju un citu kuģa iekārtu dzesēšanai. Piegādes kuģu izkraušanas laikā, izmantojot dzesēšanai jūras ūdeni, atpakaļ jūrā tiks novadīts silts ūdens. Maksimālais cirkulācijas ātrums var sasniegt 500 m3/h un temperatūras pieaugums nepārsniegs Pasaules bankas vadlīnijās atļautos 7 oC. Kad PRT netiks izmantots regazificēšanai, elektrību saimnieciskām vajadzībām nodrošinās neliels dīzeļģenerators, šis ģenerators tiks dzesēts ar gaisu.

Tiks novērtētas arī sadedzināšanas iekārtas radītās emisijas gaisā, ņemot vērā periodisko regazifikatora darbību, nav sagaidāmi normatīvo prasību pārsniegumi.

Kā viena no ietekmēm tiks izvērtēta arī termināļa apkalpes un ekspluatācijas radītie notekūdeņi un to apsaimniekošana, kā arī atkritumu apsaimniekošana.

IVN ziņojuma sagatavošanas procesā tiks vērtētas sagaidāmās ietekmes uz dabas teritorijām, nepieciešamības gadījumā koriģējot maršrutus, būvniecības procesa risinājumus un ekspluatācijas režīmu.

Nav sagaidāms, ka PRT un nepieciešamā drošības zona ietekmēs Skultes vai Rīgas ostās ienākošo un izejošo komerciālo jūras satiksmi. Tomēr, lai noteiktu optimālo PRT atrašanās vietu, būs jāveic navigācijas pētījumi, tostarp pētījumi par manevrēšanu reāllaikā.

Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par sanāksmi publicēts laikrakstos: “Krimuldas novada vēstis” 2019.gada 17.jūnija numurā; “Rīgas Apriņķa Avīze” 2019.gada 18.jūnija numurā; “Sējas Novada Ziņas” 2019.gada 20.jūnija numurā; “Auseklis” 2019.gada 21.jūnija numurā.

Paredzētās darbības nosaukums:

Sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība

Ierosinātājs:

AS “Skulte LNG Terminal”, reģistrācijas Nr. 40103976384

Tīmekļa vietne: www.skultelng.lv

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:

Rīgas jūras līcis, Saulkrastu, Limbažu, Krimuldas un Sējas novads

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.157 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pieņemts 2016.gada 24.maijā.

Paredzētās darbības apraksts:

Paredzēta sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 2,5 km attālumā no krasta. Sašķidrinātās dabasgāzes terminālī plānots pieņemt piegādes kuģus ar ietilpību no 40 000 m3 līdz 174 000 m3.

Gāzes pārvadīšanai plānots izbūvēt pazemes gāzes cauruļvadu ar kopējo trases garumu ~ 39,5 km no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei. Aptuvenais garums zemūdens cauruļvadam līdz krasta zonai – 5,5 km, zem kāpu zonas – 0,5 km un sauszemes pazemes cauruļvada garums ~ 33,5 km. Projektējamā gāzes vada diametrs – DN 700 mm, darba spiediens gāzes vadā – 55 bar.

Izejas mezglam no jūras caur kāpu zonu līdz trasei „VIA Baltica” piedāvāti 3 trases alternatīvi risinājumi, kuri izvietoti starp apbūvētajām teritorijām „Ārņi” un „Lauči”. Limbažu, Sējas un Krimuldas novados piedāvāti divi trases varianti ar trīs apakšvariantiem (1.variants ar 1aapakšvariantu un 2.variants ar 2a un 2bapakšvariantu). Projekta pārrobežu ietekme nav paredzama.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

· 2019.gada 29.jūnijā plkst. 11.00

Krimuldas Tautas nama zālē,

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

· 2019.gada 29.jūnijā plkst. 15.00

Saulkrastu Jauniešu mājā,

Raiņa ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160

· 2019.gada 6.jūlijā plkst. 11.00

Limbažu novada domes zālē,

Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

· 2019.gada 6.jūlijā plkst. 15.00

Sējas novada domes zālē,

„Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

· AS “Skulte LNG Terminal” tīmekļa vietne www.skultelng.lv

· Limbažu novada dome (darba laikā),

Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 vai tīmekļa vietnē www.limbazi.lv

· Krimuldas novada dome (darba laikā),

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144 vai tīmekļa vietnē www.krimulda.lv

· Sējas novada dome (darba laikā),

“ Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142 vai tīmekļa vietnē www.seja.lv

· Saulkrastu novada dome (darba laikā),

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160 vai tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.jūlijam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: [email protected] , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)