KAD: 2019.gada 13. maijs

KUR: “Porto Resort” Medzābaki 2, Lilaste, Carnikavas novads

 

DARBA KĀRTĪBA

9:30

Reģistrācija, kafija

10.00 – 10.20

Sanāksmes ievads un mērķi, Ā.Adlers, “Vidzemes Zvejnieks”, I.Brieze, CHERISH projekts

10.20 – 10.50

Zvejniecības kultūras mantojums – zvejnieku stāsti – Dz.Kolāts, “Rīgas un Apriņķa Avīzes” galvenais redaktors, zvejnieku stāstu dokumentētājs

10.50-11.40

CHERISH projekta pieredze zivsaimniecības kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana:

Alīse Vorobeja, (Tornio, Somijas piemērs)

Aivars Siliņš, Daugavas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators (Midelburga, Nīderlandes piemērs)

Armands Stahovskis, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks (Pafosa, Kipras pieredze)

11.40-12.00

Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona Coast4us projekts – aktivitātes piekrastē, Krista Krūmiņa, VARAM Reģionālās politikas departamenta Vecākā referente

12:00 – 12.45

Pusdienas

12.45 – 14.45

Darbs divās paralēlās darba grupās – risinājumi zivsaimniecības kultūras mantojuma apkopošanai un popularizēšanai:

1. Zvejniecības kultūras mantojuma datu atspoguļošana un izplatīšana – IT risinājumi un rīki, Rīgas Tehniskā universitāte

2.Zvejniecības kultūras mantojuma datu vākšana un izmantošana, izmantojot TEK (traditional ecological knowldege) metodi un tās praktiskā pielietošana – Tero Mustonen (Somija), Snowchange

14:45 – 15.00

Kafijas pauze

15:00 – 15.30

Kopsavilkums un galvenie secinājumi no darba grupām, ziņo darba grupu pārstāvji

15.30 – 17.00

Diskusijas, noslēgums

Sīkāka informācija un pieteikšanās: http://rpr.gov.lv/notiks-sanaksme-par-zvejniecibas-kultura…/