Ņemot vērā, ka biedrība “Sernikon” no šī gada 16.aprīļa līdz 16.maijam ir izsludinājusi projektu pieteikumu iesniegšanas kārtu rīcībās:

  • RīcībaNr.EJZF1“Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai” –125 000 EUR
  • RīcībaNr.EJZF2“Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā” –176 896.57 EUR

Biedrības rīkotie semināri notiks:

  1. Carnikavas novadā– 2018.gada 24.aprīlī plkst.18:00, Alternatīvās aprūpes centrā “Pīlādzis”, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā.
  2. Saulkrastu novadā– 2018.gada 25.aprīlīplkst. 18:00, Saulkrastu novada “Jauniešu māja” Raiņa iela 7 Raiņa ielā 8, Saulkrastos.