Š.g. 13.augustā Saulkrastos notiks Rīgas plānošanas reģiona organizēts seminārs sociālajiem darbiniekiem „Deinstitucionalizācija Rīgas plānošanas reģionā – plānošana un uzsākšana". Seminārā dalību pieteikuši gandrīz 50 dalībnieki no visa plānošanas reģiona.

 

Seminārā tiks apspriestas projekta aktivitātes un sasniedzamie rezultāti, tostarp plānotais process ārpusģimenes aprūpes jomā, pašvaldību darbs ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī citas aktualitātes. Tāpat seminārā notiks darba grupas,to rezultātu apkopošana un apspriešana.

 

Seminārs notiks k/n „Zvejniekciems” Atpūtas ielā 1b.