Piektdien, 27.novembrī, Saulkrastu novada domē notiks Saulkrastu, Carnikavas, Limbažu un Salacgrīvas pašvaldību vadītāju tikšanās, kuras laikā tiks apspriesti sadarbības jautājumi darbības programmā „Izaugsme nodarbinātība", kuru līdzfinansēs Eiropas Reģionālā attīstības fonds. Programmas specifiskais atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Plānots, ka notiks diskusija par projektu idejām un to atbilstību darbības programmā noteiktajām prasībām, tajā skaitā arī par sadarbības principiem projekta pieteikuma sagatavošanā un tā īstenošanā.