2015.gada 16.janvārī, plkst.12.00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos notiks pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsole zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar zvejas rīkiem – zvejas tīkls un lucīšu murds.  Izsoles veids – slēgta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

 

 

 

 Izsoles noteikumi.