Otrdien, 24.maijā notika Saulkrastu novada aktīvo un darboties gribošo jauniešu tikšanās, lai kopīgā diskusijā pārrunātu aktuālos jautājumus, kas skar jauniešu aktivitātes un spēju iesaistīties novada sabiedriskās dzīves veidošanā.

 

 

Atsaucoties domes priekšsēdētāja vietnieka Normunda Līča aicinājumam, uz tikšanos bija ieradušies Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu skolēni, kā arī tie, kas dzīvo novadā, bet mācās Rīgā, un mācības beigušie jaunieši. Uz tikšanos tika uzaicināts Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens, kurš vadīja diskusiju.

 

Tikšanās mērķis bija apzināt jauniešu idejas un vajadzības, kuras būtu nepieciešams ņemt vērā, veidojot interesantas un aizraujošas, īpaši jauniešu auditorijai domātas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī mudināt jauniešus aktīvāk iesaistīties ne vien Saulkrastu novada jaunatnes stratēģijas izstrādē, bet arī ikdienas dzīves organizēšanā.

 

Vairāk nekā divas stundas strādājot darba grupās, kā aktualitātes izvirzījās jautājumi par sadarbību starp Saulkrastu un Zvejniekciema jauniešiem, kopīgiem erudīcijas konkursiem, diskusiju un projektu plānošanas pasākumiem. Tāpat aktuāli ir jautājumi par sporta un izklaides pasākumiem tieši jauniešu auditorijai, novada labiekārtojuma trūkums, kā arī virkne citi jautājumi.

 

Nākamā tikšanās notiks 7. jūnijā, uz kuru aicināti visi, kas vēlas aktīvi ar idejām un savām aktivitātēm iesaistīties kopīgā darbā. Jaunieti, esi aktīvs – iesaisties!