Jaunajā 2016./2017.mācību gadā darbu turpinās abas Saulkrastu novada vispārizglītojošās izglītības iestādes – gan Saulkrastu vidusskola, gan arī Zvejniekciema vidusskola.

 

Tomēr 10.klase, pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 29.jūnija sēdes lēmumu, tiks izveidota Saulkrastu vidusskolā. Šāds tika lēmums pieņemts, jo nevienā no skolām līdz 20. jūnijam iesniegto iesniegumu skaits mācībām 10.klasē, neatbilda Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz, ka Saulkrastu novada izglītības iestādēm izglītojamo skaits 10. klasē nevar būt mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48.

 

Ņemot vērā Saulkrastu novada Izglītības attīstības koncepcijas izstrādes darba grupas ieteikumu, lai neizveidotos situāciju, ka Saulkrastu novadā 10. klases nav vispār, tika pieņemts lēmums 10.klasi nākamajā mācību gadā izveidot Saulkrastos. Nokļūšanai uz skolu Zvejniekciema jaunieši varēs izmantot jau līdz šim esošo speciālo autobusu no rīta uz Saulkrastiem un pēcpusdienā atpakaļ.