Nodarbinātības vasts dienesta (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 2. un 5.novembrī (nevis 6.novembrī, kā tas tika kļūdaini minēts informatīvā izdevuma "Saulkrastu Domes Ziņas" oktobra numurā) Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā no plkst.10.00 - plkst.15.00.