Saulkrastu novada vidusskolu sākumklašu skolēni oktobrī atsāka peldētapmācības Krimuldas peldbaseinā Raganā. Reizi nedēļā skolēni apgūst peldētprasmi instruktoru pavadībā, kā arī norūda savu organismu un uzlabo veselību.

Jau no mācību gada sākuma skolēni un viņu vecāki ar nepacietību gaidīja pirmās peldēšanas nodarbības. Oktobra sākumā priecīgi satraukti sākumklašu skolēni pie Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolām kāpa autobusos, lai dotos uz pirmajām peldēšanas nodarbībām Krimuldas peldbaseinā. Peldēšanas nodarbībās skolēni, pieredzējušu instruktoru uzraudzībā cītīgi trenē peldēšanas iemaņas, kuras ar katru nodarbību uzlabojas. Peldēšanas nodarbības sākumskolu skolēniem šajā mācību gadā turpināsies līdz pat aprīļa beigām.

Peldētapmācības tiek organizētas projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/087) ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses iespējām Saulkrastu novada iedzīvotājiem, pievēršot uzmanību fizisko aktivitāšu un veselīga uztura nozīmei ikdienā.

Projekta kopējais finansējums 62865,00 eiro, no kura 85% finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% no Valsts budžeta. Projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” īstenošana paredzēta līdz 2019. gada 31. decembrim.