Tikko noslēgušies gājēju ietves būvdarbi Aģes piekrastē. Ir labiekārtots vairāk kā 175 metrus garais gājēju ceļiņš – ieklāts bruģakmens, uzstādītas aizsargbarjeras, kā arī apgaismojums, tādējādi arī diennakts tumšajā laikā nodrošinot drošu gājēju pārvietošanos.

Kā jau iepriekš esam informējuši diennakts tumšajā laikā gājēju pārvietošanas bija apgrūtināta un nedroša, jo ceļiņš netika apgaismots un Aģes labajā krastā atrodas stāva nogāze.

Gājēju ietves izbūve tika īstenota projekta “Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes “Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā” (Nr. 18-04FL02-F043.0202-000002), piesaistot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu.